Történelmi vizsgatételek:

1. Az emberré válás

2. Tudományok, vallás, művészet az őskorban

3. Mezopotámia története (politika) az i.e. 4-2. ée-ben

4. Mezopotámia és Egyiptom gazdasága, társadalma ugyanekkor

5. Egyiptom az újbirodalomban

6. Szíria, Főnícia, Palesztína

7. Mezopotámia az i.e. 2-1. ée-ben

8. Perzsia, Lydia, Phrygia

9. A buddhizmus

10. India az ókorban

11. Kréta és Mykene

12. Az archaikus Görögország

13. Az atheni demokrácia kialakulása és fénykora

14. Italia története i.e. 510-ig

15. Görög-perzsa háborúk

16. A klaszikus kor kultúrája Görögországban

17. A korai köztársaság Rómában

18. Róma külpolitikája a korai köztársaság korában

19. A makedón világbirodalom kialakulása

20. A hellenizmus

21. Reformkísérletek Rómában

22. Az I. Triumviátus

23. A II. Triumvirátus

24. A principátus rendszere

25. A kereszténység

26. Róma kultúrája

27. A frankok

28. Bizánc a középkorban

29. Az islam vallás

30. A magyar őstörténet TÖRÖLTÉK

31. A magyar államalapítás TÖRÖLTÉK

32. Az investitura-háborúk története

33. Európa gazdasági, társadalmi átalakulása az érett feudalizmusban

34. A keresztes háborúk

35. Anglia a 11-15. században

36. Franciaország ugyanekkor

37. Oroszország ugyanekkor

38. Italia ugyanekkor

39. A középkor kultúrája TÖRÖLTÉK

40. Az oszmán-török birodalom