Irodalom vizsgatételek

 

1. Mitológia, kozmogónia és világkép az emberiség hajnalán

2. Az antik görög birodalom

3. Róma, a világ ura

4. Az európai középkor

5. A reneszánsz Észak-Itáliában

6. Kortársunk, Shakespeare

7. A magyar reneszánsz

8. A barokk

9. A francia klasszicizmus és felvilágosodás

10. A német felvilágosodás

11. A magyar felvilágosodás irodalma

12. Berzsenyi Dániel

13. A romantika Európában

14. Az orosz romantika

15. A reformkor Magyarországon, Katona József

16. Kölcsey Ferenc

17. Vörösmarty Mihály