Az angol reneszánsz

 

1453: A százéves háború vége

16. század: Tudor–dinasztia, Tudor–kor kezdete

1558–1603: Erzsébet, a nagy angol királynő uralkodása (Európában: vallásszakadás, katolikus restauráció, Spanyolország® Amerika (Fülöp)

1588: Anglia hajóhada legyőzi a spanyol Armadát® világ közepe

 

abszolutizmus: egy kézben van a hatalom, a parlament egyenlő a királlyal (Erzsébet egyszerre volt diktátor és népképviselő)

 

William Shakespeare

 

(Géher István: Shakespeare olvasókönyv (Tükörképünk 37 darabban))

Shakespeare életműveit 4 tematikai csoportba szokás sorolni: 1. királydrámák, 2. vígjátékok–komédiák, 3. tragédiák, 4. színművek.

 

I. Erzsébet uralkodása egy paradoxra (látszólagos ellentmondás) épül, ő egyszemélyben a király és a parlament; zsarnok és népképviselő, mindenesetre a rend, a meggazdagodás lehetőségét adja a kompromisszum jegyében. Uralkodásának két fontos ideológusa Bacon és Shakespeare.

 

II.

- Shakespeare-kérdés

- Shakespeare Stradfordban született 1564. áprilisában. Apja, John Shakespeare 1557-ben feleségül veszi Mary Arden nemesi származású hölgyet. John köztiszteletbeli közhivatalt viselő polgár volt ekkor. A felesége származása jogán fordult a nemesi címért, de mivel elszegényedett nem kapta meg. (Majd William szerzi meg apja halála után, John emlékére.)

- John azért szegényedett el, mert egy embertársán pusztán nemesi gesztusból úgy segített, hogy kezességet vállalt. Az embertárs azonban nem tartotta be a nemesi gesztus szabályait, nem adta vissza a pénzt.

- William egy közeli iskolába járt, ahol Oxfordban végzett tanárok tanítottak. Továbbtanulni már nem tudott az apja elszegényedése miatt.

- 18 évesen nősült. Elvette feleségül a 26 éves Anne Hathaway-t, aki három gyermekkel áldotta meg: Susanna-val, majd egy ikerpárral: Judith-tal és Hamnet-tel, aki 12 éves korában meghalt. William az ő emlékére írta a Hamletet. (Hamnet - Hamlet)

- 1584-ben Londonba utazik. Itt először színésznek állt, majd színházi rendező lett, ezután alkalmi író. (Darabokat írt át egy-egy színtársulat kérésére.)

- William nem az irodalomból alkotott színházat, hanem a színházból irodalmat.

- 1594-től első állandó társulata a Lordkamarás Emberei, és ettől kezdve sok éven át nekik írta darabjait.

- 1596-ban nemesi címet kapott, 60 fontért megvette Stradford legdíszesebb házát (ide vonul majd vissza hátralevő éveit letölteni, miután megírta a VIII. Henrik című utolsó darabját), de ekkor még a Londonban bérelt „szelíd” lakásban lakott.

- 1599-ben a Temse déli partján felépíttette a híres színházát, amelyet Globe-nak nevezett el.

- 1601-ben Essex gróf és párthívei előadatták maguknak a II. Richardot, a színészek a fejükkel játszanak. (A gróf a színészeknek 2-2, a rendezőnek pedig 4 fontot adott az előadásért.) Mindez a gróf által tervezett puccs előestéjén történt, azonban az előadás után elfogták az egész társulatot Erzsébet kivégeztette Essexet, de megkegyelmezett Williamnek.

- William utolsó ismert műve a VIII. Henrik. Az előadás közben porig égett a Globe színház (lehet, hogy további színművek is elégtek az épületben). William 3 év múlva meghalt. (1616. március)

 

  1. Királydrámák

Shakespeare nem időrendi sorrendben vizsgálta az angol királyok történetét, hanem analogikusan

1590–91: VI. Henrik

1592: III. Richard

1593: János király

1595: IV. Richard

1596–97: IV. Henrik

1599: V. Henrik

1613: VIII. Henrik

 

  1. Komédiák

 

1591: Tévedések vígjátéka

1592: A makrancos hölgy

1593: A két veronai nemes

1593–94: Lóvá tett lovagok

1595–96: Szentivánéji álom

1597: A windsori víg nők

1598: Sok hűhó semmiért

1599: Ahogy tetszik

 

  1. Tragédiák

1595: Romeo és Júlia

 

1601: Hamlet dán királyfi

 

 

A Hamlet egy olyan konfliktusos dráma, amely egy nevelődéstörténet is egyben. Ez a nevelődéstörténet azonban nem a világba belépő ifjúról szól, hanem az onnan kilépőről. Ahogy a Romeo és Júliában sem generációk ütköznek egymásba, hanem a tragédiát a fiatalok öngyulladása okozza, úgy a Hamletben sem csak a középkor és a reneszánsz ütközik, hanem két reneszánsz életfelfogás: a mindenkin átgázoló machiavellizmus és az összetett humanista, kételkedő igazságkereső egyéniség, aki egyedül van a világban. Az új kor erkölcse tehát önmagával ütközik össze, ahogy Hamlet is folyton önmagába botlik, ellenképeiben önmagára ismerhet: Fortinbras helyére tör, Laertes az életére, ám mindketten apjukon állnak így bosszút, ügyük tehát egyforma.