Petőfi Sándor

 

I. Élete

1. Gyermek-, fiatalkora

2. Korai költészete

3. Költészetének átalakulása

4. Szabadságharc

II. Ars poeticái

1.

III. Tájversei

1. Bev.

2. A puszta, télen

3. Az Alföld

4. Szülőföldemen

5. Kiskunság

IV. Az apostol

1. Háttér

2. Műfaj stb.

3. Főhős, Szilveszter

4. Közös vonások

5. Csalódás