22. Az első világháború kirobbanása, szakaszai, lezárása (békék), valamint a háború utáni hatalmi viszonyok.

A háború (1914. július 28.–1918. november 11.)

 1. Németország és Ausztria-Magyarország védekezik Oroszországgal szemben a keleti fronton
 2. nyugaton megtámadják Franciaországot

Hadicélok

Lásd előző tételben!!

További események

Lásd az előző tételben!!

 

 

Keleti front

Közép-Európa

A nyugati front

 1. nyílt tárgyalások – mindenki tudjon mindenről (ekkor már folynak a francia–olasz–angol tárgyalások Törökország felosztásáról)
 2. hajózás, kereskedelem szabadságának biztosítása, semmi korlátozás (Anglia tengeri flottafölényre törekszik)
 3. gazdasági, kereskedelmi korlátozások beszüntetése
 4. fegyverzet-csökkentés minden állam részéről
 5. gyarmati igények pártatlan elrendezése (mindenki jelenlétével)
 6. nem baj, hogy Oroszországban forradalom volt, ettől függetlenül egyenlően kezelik Oroszországot a nagyhatalmak
 7. belga önállóság visszaállítása
 8. francia területek kiürítése, kártalanítása és Elzász, Lotharingia visszaadása
 9. Olaszországnak járnak az olasz lakta területek
 10. bomoljon fel a monarchia (nem uralkodhat a nemzetiségeken, azok önrendelkezési jogát meg kell adni)
 11. a megszállt területeket ki kell üríteni, függetlenséget kell biztosítani; Szerbiának kijárást kell biztosítani a tengerre
 12. a tengerszorosokat szabad hajózási területté kell nyilvánítani; Törökországtól el kell venni a nem török-lakta területeket (arab területek), de a török-lakta területeket oda kell adni Törökországnak
 13. független lengyel állam helyreállítása
 14. népszövetség – nemzetközi szövetség (szervezet) felállításának szükségessége: európai helyzet rendezése (az 1930-as években kudarcot vall)

  1. USA, Anglia: 10-10
  2. Japán: 6
  3. Franciaország, Olaszország: 2,5-2,5