A reformáció

Luther Márton

(i. e. IV–II. század: a héber Ószövetség és az Apokrif gyűjtemény összeállítása: kanonizált iratok (a hitet erősítik) és apokrif iratok (ezeket megőrzik; nem erősítik a hitet);

I–II. század: az Újszövetség összeállítása; ekkor kezdődik meg a kereszténység terjedése, a Biblia arámiról a görögre tevődik át, szükség van egy görög fordításra: Septuaginta: 70 pap 70 nap alatt fordította le, de beletettek a kanonizált iratokon kívül az apokrif iratok közül is néhányat

a Septuaginta képezi a Vulgata (latin Biblia) alapját)

A reformáció Svájcban

Európai vallások

 

A reformáció Magyarországon

Rewritten by Asbót Márton 1999.