3. A magyar nép eredete, vándorlása, kultúrája

i. e. 6-4. ée.: uráli népközösség (halászó, vadászó, gyűjtögető életmód; pattintott kő)

i. e. 4. ée.: uráli népközösség felbomlása

i. e. 4-3. ée.: finnugor kor (zsákmányszerző életmód; csiszolt kő)

i. e. 2. ée.:

i. e. 2-1. ée.: ugor kor

i. e. VIII. sz.: éghajlatváltozás

i. e. V. sz.: szétválnak

i. e. V. sz. - i. sz. V. sz.: sötét kor

VIII. sz.: magyarság Levédiába (kazár birodalom)

750-830: Levédia - Levedi vajda

862-970: Etelköz

862: szövetség a morva uralkodóval (Szvatopluk) a keleti-frankok ellen (Arnulf)

881: Bécs

892: szövetség Arnulffal Szvatopluk ellen

894: szövetség Szvatoplukkal Arnulf ellen; szövetség VI. (Bölcs) Leóval (Bizánc) Simeon (Bolgár) ellen; meghal Szvatopluk, ezért érvénytelen a szövetség

895-896: vezető Álmos (kündü; Megyer törzs; elődje Előd)

895: Simeon szövetséget köt a besenyőkkel

895-900: honfoglalás

895-899: elfoglalják a Garam-folyótól keletre eső területeket, valamint a Tiszántúlt és Erdélyt

899: Arnulf kérésére Itáliát támadják, de mivel Arnulf meghal haza mennek

900: elfoglalják Pannóniát (megtámadják II. Mojmirt (morva))

902: Mojmir ellen támadás

901-907: állandó harcok a bajorokkal

904: Kurszánt megölik; Árpád egyeduralma

907: elfoglalják Pozsonyt

X. sz.: pásztortársadalom válsága; kalandozások kezdete

X. sz.: kalandozások

924: vereség Madarász Henrikre, Henrik adót fizet, tehát béke

932: Henrik nem fizeti ki az adót

933: a magyarok megtámadják, de Henrik vereséget mér rájuk Merseburgnál

954: Ottónak (Madarász Henrik utódja) ellenszegülnek a főurak

955: a magyarok újabb hadjáratot vezetnek Ottó ellen, de Ottó, mivel kibékült a főurakkal vereséget mér a magyarokra Augsburgnál

970: Bizánctól vereséget szenvednek a magyarok, s ezzel lezárulnak a kalandozások

Társadalom:

törzsfők ® úrság

jelentősebb nemzetségek (a társadalom vezető rétege) ® bőség

középréteg: katonák, állattartók

szolgálónépek: ínség

állattartó-földművelő életmód

907 - kb. 950: Zolta a fejedelem

950-955: Fajsz a fejedelem

955-972: Taksony a fejedelem (a pápától kér térítő papokat, akiket a német-római császár elfogat)

950-960: Erdély felveszi az ortodox kereszténységet

972-997: Géza a fejedelem

973: quedlinburgi birodalmi gyűlés (itt is térítő papokat kér)

997: utódkérdés (István vagy Koppány)

1000: küldetés II. Szilveszterhez koronáért

1001-1038: I. (Szent) István magyar király

Rewritten by Asbót Márton 1999.