2 Mutassa be a kereszténység társadalomszervező, illetve kulturális szerepét a középkorban!

I.e. 529-ben Nursiai Szent Benedek megalapította Monte Cassinoban (Rómától délre) a bencés rendet. Ez azonban elvilágiasodott, ezért megkezdődtek a cluny-i reformok (kongregáció: apát à perjel).

1012-ben Romuald alapított rendet Camaldoli mellett (Arezzo közele). Ők lettek a kamaluli szerzetesek. A cluny-i regulát szigorították meg.

A bencés Bruno 1084-ben Chartreuse-nél alapított rendet. A város latin neve Carthusim volt, innen kapták nevüket: kartauziak. Tételeik: szigorú aszkézis, Munka és imádság, némaság, cellában laktak, és csak ünnepnapokon étkeztek együtt.

A szintén bencés Róbert 1098-ban Citeaux-ban alapított rendet a benedeki regula szerint. 1112-ben csatlakozott hozzájuk Clairvauxi Bernát is. Nevüket (ciszterciták) a város latin nevéről, Cisterciumról kapták. Regulájukat, a Carta Caritatist a pápa 1119-ben hagyta jóvá. Az ebben szereplő tételek: benedeki szigor, fényűzés tiltása (a nemesfémeket, szobrokat és festményeket kitiltották a templomokból), egyszerűség, szegénység, leegyszerűsített, lerövidített szertartások, így maradt idejük a földművelésre. A 14-15. században elkezdtek gazdagodni.

Szent Norbert Premontrében alapított rendet (premontreiek) bencés szigorral 1121-ben.

Magyarországon Özséb esztergomi kanonok szervezte a pilisi remetéket Pálosokká 1250. körül. (Szent Pál a szerzetesek védőszentje.)

Ezek a rendek az Ora et labora! (Imádkozzál és dolgozzál!) jelmondat szerint működtek, gyógyítottak, iskolákat tartottak fenn. A következők a kolduló rendek.

Assisi Szent Ferenc (1182-1226) a ferences rendet alapította meg. A pápa 1210-ben ismerte el őket, majd 1223-tól elkezdődött a tényleges rendi munka. Teljes szegénységben éltek, pénzhez nem értek, de a világiasodás őket is elérte.

Nőtársa, Assisi Szent Klára a klarissza rend alapítója.

1206-ban a pápa Domonkost küldte hitvitára, hogy megtérítse a dél-francia albigens eretnekeket, de az kudarcot vallott, ezért megalapította a domonkos rendet, melynek feladata az eretnekek prédikációval, később inkvizícióval történő megtérítése volt.

A carmeliták (Jeruzsálem melletti barlang) az Itáliába összetelepült zarándokok, szerzetesek voltak.

Eretnekmozgalmak

Az arianusokat, Arius püspök követőit a 325-ös niceai zsinaton közösítették ki. A korai kereszténységre volt még jellemző a monofizitizmus (Egyiptom és az etióp koptok) és a nestorianizmus (Szíria).

A 10. században a Balkánon alakult ki a katharok (tiszták) mozgalma. Ide tartozott később a balkáni bogumilok, az észak-itáliai patarénusok (Milano mellett van Pataria) és a már említett dél-franciaországi albigensek (Albi városából). Ezek szerint a jó Isten teremtményei láthatatlanok, ami látható, az a rossz, a Sátán műve. Elutasították a feudális államrendet és az egyházat, nem csoda hát, hogy Domonkos kudarcot vallott. A 13. század eleji keresztes hadjáratok vetettek véget tanaiknak.

Egy lyoni kereskedő, Pierre Vaux (Petrus Valdesius) is alapított “eretnek mozgalmat”, a valdenseket. Tiltották a fényűzést, és a papok nélküli üdvözülést hirdették. Szerintük ahhoz a Biblia is elég. Eretnekké lettek nyilvánítva, és a keresztes hadjáratok végeztek velük.

Bresciai Arnoldról nevezték el az arnoldistákat. Ők az egyház elvilágiasodását és egyéb bűneit támadták, ezért, mint eretnekeket leverték őket.

Az apostoli testvérek mozgalmát Gherardo Segarelli pármai kézműves alapította. A szegénységet hirdették. Miután kivégezték (1300), Dolcino is csatlakozott a mozgalomhoz, újított. Szerinte a pápa volt az Antikrisztus, ezért kivégezték.

A 13. században jött létre a flagellánsok (önostorozók) mozgalma. Azt hirdették, hogy közel a világvége, hogy mindenki bánja meg bűneit és vezekeljen (ostor), a papi közvetítés nem is kell. Eretnekké nyilvánították őket, s a mozgalom elhalt. A 14. században azonban az 1348-as pestisjárvány miatt újra népszerűvé vált. Az orvostudomány és a pápa közbenjárására aztán végleg elhalt.

Rewritten by Asbót Márton 1999.