Magyarország földrajza

 

Formakincsek:

Az afrikai-lemez hozzátolódik az eurázsiai-lemezhez és közben fordul is. Ez bonyolult felszínt eredményez. Egy leszakadt lemezdarab van a Balatontól északra is. A többi mind az Eurázsiai lemez tagja. Magyarország alatt bonyolult mikrolemezek is vannak.

Az óidő nyomai a Zempléni-hegységben, Sopronban és környékén vannak a felszínen kristályos kőzetek formájában. Ekkor kis kivétellel az egész terület víz alatt volt, majd a Thetys egy részéből az apadás során Pannon-tenger lett.

A formák zömmel középidejűek (mészkő, dolomit, a Mecsekben és a Villányi-hegységben üledék), harmadidőszakiak. A homokkő és márga (üledék) kiemelkedett, valamint ekkor készületek a vulkanizmus hatására a Dunántúli-hegység bazaltorgonái, és a Tapolcai-medence és a Börzsöny formakincsei.

A negyedidőszakban a folyóüledék dominál, mert a folyók a jégkorszakban megváltoztatták medrüket (Duna mindenütt Magyarországon). Ekkori a mezőségi lösz.

Az ország nagy része alföld, ill. középhegység (átl. Magasság: 6-800 m). Ez utóbbiak is nagyon lepusztultak, legjelentősebb közülük az Északi-khg.

Ásványkincsek:

Az ország ásványokkal közepesen ellátott. Sok az építőipari alapanyag (mészkő, dolomit, agyag, márga, homok) és az ércek (réz: Recsk, lignit, bauxit: Vértes, gránit). Kevés viszont az energiahordozó (kőolaj: Algyő + import (az energia és a vegyipar is erre épül!!), földgáz: Duna-Tisza köze, Hajdúszoboszló + import), a szén (barna: Északi- és Dunántúli-khg., fekete: Mecsek + import) és az urán (Pécs). Bizonyos ércekből is kevés van (vas: Rudabánya kifogyott à import, arany-ezüst ma határokon kívül, más színesérc: Gyöngyösoroszi kevés). Az ország energiafelhasználása jelentős: Paks 45%.

Éghajlat

Nyugati szelek öve a mérsékelt éghajlati övben. Nedves kontinentális éghajlat és más éghajlatok keveredése is. Medence-jelenség: nagy hideg, nagy meleg; külső hatásoktól védett.

Óceán hatása: Alpokaljáig, Kontinens hatása: szibériai anticiklon: kevés csapadék és nagy hideg/meleg. Mediterrán hatás: enyhe tél, őszi max csapadék. Ezek miatt eltérő frontok alakulnak ki.

Alföld középső része <550< csapadék <600 (maximum, tavasz vége, nyár eleje)< Alpokalja, hegyekben.

Évi középhőmérséklet 10° C, az Alföld középső részén (3000 óra nap) ennél magasabb, Nyugat-Magyarországon, a hegyekben meg alacsonyabb. Közepes hőingadozás: < 25° C.

Növényzete lombos erdő, füves puszta (erdőirtások). Talajviszonyok: mezőgazdasági termeléshez jók. Erdők alatt erdei talaj, folyóknál folyami/öntéstalaj, Mezőföldön löszön mezőségi talaj, mocsarakon láptalajok, füves területeken mezőségi és erdei keveréke: csernozjom, Kelet-Alföldön szikes rossz talaj. A Dunántúli dombvidék egy részén, a lejtőkön talajerózió fenyegeti a jó talajokat. Erdők: 17-18%, a fenyvesek telepítettek.

Lakosság

Települések:

  1. Budapest + agglomeráció
  2. Megyei jogú város (különleges irányítási funkciók
  3. “sima” városok (üdülő, bánya)
  4. Falvak: nagy (Alföld), közepes (Dunántúl), kis, törpe (<500 lakos: Dél-Dunántúl, Borsod)
  5. Nagy a szórványtelepüléseken (tanya) élő emberek száma.

Ipar – A nemzetgazdaság szerkezete

Budapesti agglomeráció feldolgozóipar, gépgyártás, elektronika

Nógrádi-medence, Mátra-vidék szénbányászat, kohászati kzp volt!, ma: korszerű acélipar, üveggyártás, gépgyártás

Borsod energiatermelés (hő), vas-, acélkohászat, jó építőanyag-ipar, kőolaj-feldolgozás

Dunai ipari sáv szállító útvonal, cementgyártás, műszál, üveg

Kelet-Dunántúl Székesfehérvár, alumíniumkohászat

Kisalföld fejlett feldolgozóipar, gépkocsi és közlekedési eszközök, textilipar, élelmiszeripar

Pécs, Mecsek urán, szén válságos, bőripar, tejipar

Délkelet-Alföld, Szeged kőolaj + földgáz bányászat és feldolgozás, gépipar + ami hozzá tartozik, élelmiszeripar

Dunaújváros vaskohászat

Kecskemét élelmiszeripar és kutató központ, gépipar

Debrecen golyóscsapágy, gyógyszer

Szolnok földalatti kőolajtároló, papír

Zalaegerszeg, Szekszárd hús, textil

Mezőgazdaság

Jó adottságok: éghajlat, fekete-, barna- és öntéstalaj, hagyományok és a szövetkezetesítésnek köszönhetően fejlett maradt. A malomipar a 19. század óta fejlett (Budapest, Győr, Debrecen, Székesfehérvár, nagyvárosok).

Termények:

Szántón gabona

Ipari növények

Zöldség-gyümölcs

Állattenyésztés

A húsipar exportképes. Legjobb termékei a szalámi (Budapest, Szeged), a Gyulai Kolbász és a baromfifeldolgozás (Szeged, Gyula, Békéscsaba, Baja, Szekszárd, Kaposvár és Zalaegerszeg).

Közlekedés

Magyarország tranzitország, jobb úthálózat kéne. Jelenleg a hálózat centrális, a személygépkocsi dominál. Hűtőkamion egyáltalán nincsen. Az áruszállítás a korszerűsítésre szoruló vasúton és vízen (érc, ásvány Dunán, Tiszán) zajlik. A légiközlekedés is többet hozhatna.

Külkereskedelem

Előtérben Németország. Behozatal van olajból (arabok), ércekből (Ukrajna, Románia) és gyógyszeripari termékekből, a kivitel főleg gyógyszerekből és számítógépipari termékekből áll.

Rossz a kapcsolat Romániával és a déli országokkal, de jó az USAval, Japánnal (gépipar, gyógyszeripar, vegyipar), Németországgal (gépipar) és a fejlődő országokkal.

Idegenforgalom

Magas, mert évi 20 millióan mennek át az országon. A turisták főleg közepes és kispénzűek. Jók a lehetőségek, ha a megtartóerő nő. Szakterületek: konferencia- és gyógyturizmus + Budapesten kulturális turizmus. Az idelátogatók főleg tengerentúliak: Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Japán, Izrael).

Written by Asbót Márton 1998.