Utazás Brobdingnagba

 

Miután otthon töltöttem egy kis időt, ismét tengerre szálltam, mivel szeretek utazni. Az utazás első fele kényelmes volt, semmi izgalmas nem történt velünk. Aztán az egyik nap egy szörnyű vihar többszáz mérföldnyire eltérített útvonalunktól. Eltévedtünk. Ennivaló az volt elég a hajón, de víz távolról sem. Így, amikor egyik nap szárazföld tűnt fel, a kapitány néhányunkat elküldött vízért. Amikor partra értünk, folyónak vagy forrásnak nyomát sem találtuk. A többiek a part mentén kerestek vizet, én a szárazföld belseje felé indultam, de vizet én sem találtam, így hát visszafordultam. Ahogy ott álltam, megláttam a hajónk csónakját, rajta társaimat, mindenki teljes erejéből evezett vissza a bárkára. Ezek itthagytak. Akkor megláttam, miért. Egy hatalmas ember-szerű lény üldözte őket öles léptekkel a tengeren át. Nem vártam ki a végét, hogy mi történik. Olyan gyorsan futottam el, ahogy csak tudtam. Felmásztam egy meredek hegyre, hogy lássam, milyen a vidék. Nem hittem a szememnek. A fű háznyi magasságúra nőtt, a kalászok úgy magasodtak föléje, mint egy templom tornya. Azt hittem, hogy valami széles úton megyek, de később kiderült, hogy ez az itteni embereknek csak egy kis ösvénye, és egy lépcsős átjáróhoz értem. Az átjáró minden lépcsőfoka falként meredt előttem, és nem tudtam felmászni. Körülnéztem, hátha találok valami rést, a hatalmas sövényen át, amikor megláttam egy másik hatalmas embert, hasonlót ahhoz, amelyik barátaimat kergette. Nagyon megijedtem, és a búzatáblába futottam, hogy elrejtőzzek. Az ember olyan hangon kiálltott, hogy mennydörgésnek véltem. Erre hét másik óriás indult meg feléje. Hatszor akkora sarlóik voltak, mint a mienk arra, hogy learassák a gabonát. Ettől még jobban megijedtem. Hová bújjak? Ide-oda rohangáltam, hogy kikerüljek az útjukból, de túl gyorsan haladtak ahhoz, hogy elmenekülhessek. Mikor egyikük már majdnem rám lépett, olyan hangosan, ahogyan csak a torkomon kifért, azt kiálltottam: állj!. Az ember lenézett és felemelt engem, szorosan tartott, nehogy megharaphassam őt. Aztán elvitt a gazdájához, hogy megmutassa, mit talált. Az egy földműves volt. Éppen az, akit először pillantottam meg a mezőn. A gazda előhúzta a zsebkendőjét, belecsomagolt engem és hazavitt a tanyájára. A felesége sikított, és elszaladt, amikor először meglátott, pontosan úgy, mint amikor az én feleségem lát meg egy egeret. Aztán három gyerek jött, hogy szemügyre vegyenek. Éppen vacsorához készültek, engem az asztalra állítottak, hogy láthassanak, amíg esznek. Úgy éreztem magam, mintha egy ház tetején lennék. Szörnyen féltem, és a leeséstől való félelmemben az asztal szélétől a lehető legmesszebb maradtam. A gazda felesége adott néhány kenyérmorzsát és vágott egy kis húst nekem. Elővettem késemet és villámat, majd elkezdtem enni, aminek örültek. A feleség odaadta a legkisebb poharát (akkora volt, mint egy hordó) tele almaborral, de nem tudtam teljesen kiinni. Később bejött a dada kezében a kisgyerekkel, aki engem akart játéknak. Mikor oddaadtak neki, a fejemet a szájába vette. Hangosan ordibáltam, erre a gyerek megijedt, és elejtett engem. Meg is haltam volna, ha az anyja fel nem fogott volna engem a kötényében. Vacsora után a gazda visszament a földjére, az asszony pedig lefektetett engem, és egy zsebkendővel betakart. Az ágy olyan széles volt, mint Angliában a főutak, és a zsebkendő vastagabb, mint egy hajó fővitorlája. Később a gazda lánya a baba böcsőjében készített nekem ágyat. Ez a kislány nagyon jóságos volt hozzám. Kilenc éves volt, de korához képest kisnövésű ebben az országban, hiszen alig volt negyven láb magas. Grilldrignek hívott, ami annyit tesz: Kis Ember, és tanítgatott a nyelvükre. Nagyon megkedveltem őt. Ahogy elterjedt a hírem a környéken lakó emberek között, mindnyájan odasereglettek, hogy láthassanak. Az egyikük azt mondta a gazdának, hogy a legközelebbi vásárnapon vigyen el engem a városba, ahol pénzért mutogathat. Úgy is tett. A kislánya is velünk jött, hogy gondoskodjon rólam, és dajkámnak hívtam. Egy kocsma legnagyobb szobájának asztalára tettek, amely akkora volt, mint egy futballpálya. Mindazt a bohócságot csináltam, ami csak eszembe jutott. Fejen álltam, ugrándoztam és táncoltam, hogy a látásomra összegyűlt embereknek kedveskedjek. A mutogatásból a gazda jókora összeget gyűjtött össze, ezért elhatározta, hogy más városokba is elvisz. Így érkeztünk el végül a fővárosba, ahol a királyi család lakott. A királynő annyira megkedvelt, hogy megvásárolt a gazdától. Könyörögtem, had maradjon a dajkám is velem, és ő beleegyezett. A gazda pedig hazament. A királynő készíttetett számomra egy kis szobát felemelhető tetővel, és hozzám méretezett bútorzattal. Számukra ez egy parányi dobozt jelentett körben pántokkal, hogy hordozni tudják. A királynő egy készlet csészét, csészealjat és tányért is csináltatott nekem ezüstből. Az ő szemében ez csak egy baba teáskészlet volt. A királynő asztalára állított kis asztalkán étkeztem, de nem szerettem látni, ahogy eszik. Egyszerre akkora darab kenyeret tömött a szájába, mint mifelénk két vekni. A kése hosszabb volt, mint én, és nagyon félelmetesnek találtam. Szerdánként, ami náluk a vasárnapnak felelt meg, a király is velünk vacsorázott. Nagyon szeretett velem beszélgetni, és sokat kérdezősködött Angliáról. Szerette volna megtudni, mimindenben különbözünk Brobdingnag népétől. Az egyetlen, akivel nem tudtam kijönni, a királynő törpéje volt. Bár ötször akkora volt, mint én - kb. harminc lábnyi - az ottaniaknál kicsinek számított. A király kétszer akkora volt, mint ő. A törpe sokat bosszantott engem, mert a királynő jobban szeretett őnála. Egy alkalommal beledobott a tejszínes köcsögbe. A szélére úsztam, és a dajkám kiszedett. Erre a királynő úgy megharagudott a törpére, hogy elküldte a háztól. Nagyon tetszett, amikor egy kis csónakot készítettek nekem, és beletettek egy tál vízbe, ahol körbe tudtam evezni. Néha vitorlát is tettek a csónakra. A királynő és udvarhölgyei a legyezőikkel csináltak nekem szelet. Szerették nézni, milyen jól kezelem a kormányt. Ez nagy élvezet volt számomra. Néha azonban a brobdingnagi élet minden volt, csak élvezet nem. Egyszer a tőrömmel üldöztem el egy sereg darazsat. Akkorák voltak, mint nálunk a galambok, a fullánkjuk hosszú, mint a hüvelykujjam, és tűhegyes. Négyet megöltem, a többi elmenekült. Egy másik napon egy majom jött be a szobába, és felkapott. Azt hiszem, kismajomnak nézett, mert gyengéden símogatta az arcomat, ahogy fogott. Hirtelen zaj támadt az ajtónál, erre kiugrott az ablakon és felszaladt a tetőre velem együtt. Létrát kellett hozzanak, hogy felmászhassanak, hogy elzavarják a majmot, és engem lehozhassanak. Egyszer, mikor a királlyal beszélgettem, azt mondtam neki, hogy meg tudom tanítani, hogyan kell lőport készíteni, hogy meg tudja nyerni a háborúkat. Brobdingnag királya minden bizonnyal nagyon bölcs ember volt. Azt mondta, hogy nem akarja megtanulni, és ne is említsem többé. Azt mondta, hogy ha valaki két kalászt vagy két fűszálat tud növeszteni ott, ahol korábban csak egy nőtt, több jót tett, mint valaha tehetne azzal, hogy megnyer egy háborút. Nem sokkal ezután a király, a királyné és szolgálóik egy hosszú útra indultak, Brobdingnognak egy másik részére. Velük mentem a dobozomban. Egy függőágyat szereltek fel, hogy ne érezzem a zökkenőket olyan nagyon az utazás közben. A dajkám is velünk jött, de útközben nagyon megfázott. Amikor végül megálltunk, ágyban kellett töltsön néhány napot. Tudtam, hogy a tenger közelében járunk, és nagyon vágytam, hogy lássam. Mivel a dajkám ágyban volt, a királynő egyik apródját utasították, hogy vigyen le engem dobozostul a tengerpartra. Feküdtem a függőágyban, néztem a tengert, és szomorú voltam. Mikor látom újra otthonomat? Az apród elment madártojást keresni, én pedig álomba merültem. Egy nagy zökkenésre riadtam fel. Hangos suhogást hallottam magam fölött, és a dobozom gyorsan emelkedni látszott. Többször kiálltottam, de senki sem felelt. Aztán kitaláltam, mi történt. Egy nagy madár, talán egy sas csapott le és kapta föl a csőrével a dobozom tartógyűrűjét. A levegőben repültem. Hamarosan hangos sivítást hallottam, mintha a sas harcolt volna, aztán hirtelen zuhanni kezdtem. Egyre gyorsabban lefele, lefele, lefele. A doboz nagy loccsanással megállt. Egy pillanattal később már abbamaradt a reszketésem, és kinéztem az ablakon. A tengeren voltam. Kinyitottam a dobozom tetején levő kis csapóajtót, hogy bejöjjön a friss levegő. Aztán segítségért kiálltottam, de senki sem hallott meg engem. Mennyire szerettem volna, hogy a dajkám velem legyen! Elővettem a zsebkendőmet, és a sétapálcámra kötöttem. Aztán egy székre állva kidugtam a zászlómat a kis csapóajtón, és lengettem ide-oda, majd újból segítségért kiabáltam. Senki sem jött. Úgy látszik elvesztem. Sokáig ültem ott reményvesztetten. Aztán ahogy néztem ki az ablakon, hirtelen észrevettem, hogy a dobozomat valami vonszolja. Egy kis idő múlva ez abbamaradt, és zörgést hallottam a fejem fölött, mintha a tetön levő gyűrűn egy drótot húznának át. Újra kidugtam a zászlómat a csapóajtón, és segítségért kiáltottam. Legnagyobb örömömre ez alkalommal valaki válaszolt, méghozzá angolul. Kértem, hogy jöjjön és szabadítson ki engem. Azt mondta, hogy biztonságban vagyok, és hogy a dobozom a hajója oldalához van kötve. Azt mondta, hogy küld egy embert, hogy fúrjon egy lukat. Ez nemsokára el is készült, és egy létra, valamint sok segítő kéz segítségével a fedélzetre húztak. Ez egy angol hajó volt angol tengerészekkel, kik sem óriások, sem törpék, hanem hozzám hasonló nagyságú emberek voltak. A tengerészek megkérdezték, miért voltam a dobozban. Amikor elmeséltem nekik a történetemet, nem hitték el. Kezdetben a kapitány azt gondolta, hogy azért zártak a dobozba, mert valami gonosz tettet követtem el. Amikor meséltem neki a brobdingnagi emberekről, ő sem hitt nekem. Megmutattam neki az arany gyűrűt, amit a királynő adott nekem - olyan nagy volt, hogy gallér gyanánt a nyakamon hordtam. Odaadtam neki az egyik óriás fogát, amit egy brobdingnagi fogász húzott ki tévedésből. Akkora volt, mint egy teljes köcsög. Nagysokára elhitte. Azt mondta visszavisz magával Angliába, és vitorláinkat hazafelé fordítottuk. Sok-sok héttel később, amikor elhagyva a hajót, újra a szárazföldre érkeztem, a házak és az emberek mind olyan kicsinek tűntek, hogy azt hittem, újra Lilliputban vagyok. Amikor a feleségem meghallotta, milyen veszélyeket éltem át, azt mondta, soha többé ne szálljak tengerre.

Written by Asbót Márton 1996.