Csokonai Vitéz Mihály

 

I. Bevezető

 

1. Felvilágosodás

2. Rövid életrajz

3. Költészetének jellemzése

II. Verselemzés: A Reményhez

1. Bevezetés

2. Verstan

átgondolt szerkezet: 1., 4. vsz. tartalmi és érzelmi párhuzam (egyfajta keret); közbezárt 2. és 3. vsz. ® hangulati ellentét, éles kontraszt

3. Bev.

4. 1. vsz.

5. 2. vsz.

6. 3. vsz.

7. 4. vsz.

8. Befej.

III. Témák-formák gazdagsága

1. Bev.

2. Felvilágosodás és klasszicizmus

2.a. Konstancinápoly (1794)

2. b. Az estve (1794)

3. Rokokó

3. a. Tartózkodó kérelem

3. b. A boldogság (1797)

3. c. A Reményhez

4. Rousseau-i szentimentalizmus

5. Népies helyzetdal

6. Vígeposz

7. Színművei

IV. A magány kérdésköre

1. Bev.

2. A tihanyi Ekhóhoz (1803)

3. A Magánossághoz

Csokonai számára igazi és legteljesebb Magánosság a halál: megfáradt ember a végső magányt, az elmúlást óhajtja és sietteti