Balassi Bálint

 

I. Bevezető

1. Ált.

2. Életrajz (rövid!)

II. Szerelmi líra

1. Ált.

2. Hogy Júliára talála, így köszöne neki

3. Ütemhangsúlyos verselés

4. Darvaknak szól

5. Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról

6. Júliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Júlia dicséretén kezd el

7. Célia-versek

8. Kiben az kesergő Céliárul ír

III. Vitézi líra

1. Egy katonaének

IV. Istenes versek

1. ált.

2. Kiben bűne bocsánatáért könyörgett...

3. Adj már csendességet...

V. Egyéb

1. Érett Balassi

2. Balassi hatása